اصول فقه 1و2
67 بازدید
محل ارائه: دانشگاه
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
براى یک دانشجو که مى‏خواهد علمى را تحصیل کند و یا اطلاعاتى درباره آن کسب کند لازم است که آغاز پیدایش آن علم، پدید آورنده آن، سیر تحولى آن علم در طول قرون، قهرمانان و صاحبنظران معروف آن علم و کتابهاى معروف و معتبر آن علم را بشناسد و با همه آنها آشنایى پیدا کند. و در این مجموعه هم ضمن آشنایی با تعریف و فایده و موضوع علم اصول با سایر مباحث مقدماتی و اوامر و نواهی آشنا می شود.
دانلود