بررسی تطبیقی عصمت انبیاء در قرآن و عهدین
83 بازدید
ناشر: مولف ناشر
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-04-2731-3
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1000
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
پژوهش حاضر در چهار بخش تهیه و تنظیم شده است، در بخش اوّل پس از بیان مفاهیم واژگانی همچون عصمت، نبی و نبوّت،قرآن، عهدین ، مسیح و مسیحیّت؛ به بررسی پیشینه تاریخی اعتقاد به عصمت در یهود، مسیحیّت و اسلام پرداخته شده و سپس فلسفه و ضرورت عصمت بازگو گردیده است. بخش دوم عصمت انبیاء در قرآن بوده، که در آن مباحثی همچون عصمت در دریافت و ابلاغ وحی، عصمت در اعتقادات، عصمت در افعال و اعمال مطرح شده و در ادامه برخی از مهمترین شبهات عصمت انبیاء و به خصوص پیامبر اسلام (ص) مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم عصمت انبیاء در عهدین مطرح شده و از مصون نبودن انبیاء در اعتقادات و ابلاغ وحی ، همچنین از نسبت دادن برخی گناهان به انبیاء در عهدین بحث می گردد. در بخش چهارم مقایسه تطبیقی عصمت انبیاء در قرآن و عهدین در مراحل اعتقادات، دریافت و ابلاغ وحی و عصمت عملی انبیاء یادآوری شده است. امید است این پژوهش هرچند ناچیز از این حقیر؛ ضمن کمک به جویندگان راه حق و حقیقت، بتواند گام مفیدی را در راه ایجاد فضای آرام برای گفتگوی بین مسلمانان و مسیحیّت فراهم نماید تا باعث از بین رفتن فاصله های عقیدتی بین آنان شده و جوانان عزیز جذب به سوی دین مبین اسلام گردند.
دانلود