مجوس در آیات و منابع اسلامی
69 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وجود نام مجوس در قرآن، آن هم در ردیف آیین های یهود،صابئین و مسیحیّت ، و پیروی برخی قبائل عرب مانند بنی تمیم و بنی عبس از آن مسلک ، حس کنجکاوی مسلمانان را برانگیخت تا در محضر پیامبر(ص) و ائمه هدی(ع) پرسش هایی هرچند کوتاه در این باره مطرح نمایند. بحث پیرامون مجوس در تاریخ اسلام پیشینه درازی دارد. در زمان پیامبر (ص) این سؤال مطرح بود که آیا این دین، الهی است و پیروان آن اهل کتاب شمرده می‌شوند یا نه؟ سالهای بعد نیز همچنان این سؤال مطرح گردیده است. نگارنده در این نوشتار سعی کرده تا به بررسی دیدگاه اسلام و شیوه برخورد پیامبر(ص) و ائمه(ع) درباره مجوس بپردازد، از اینرو موضوع در قالب یک سوال اصلی و چند سوال فرعی مطرح می شود. سوال اصلی: پیامبر و کتاب دینی مجوس نزد دین پژوهان و منابع اسلامی چگونه معرفی شده است؟ سوال فرعی: پیامبر مجوس کیست؟ و چگونه از دنیا رفت؟ کتاب مقدس مجوس چیست؟ و چگونه از بین رفت؟
دانلود